TS: ĐÀO QUỐC TUẤN - Nhà sáng lập tập đoàn FDAO và Quỹ đầu tư DAO capital

TS ĐÀO QUỐC TUẤN 

Một người có TẦM NHÌN XA về tương lai - BẢO ĐẢM MỌI NGƯỜI ĐỀU THÀNH CÔNG Tầm nhìn của anh ấy là tạo ra một hệ sinh thái sạch nơi tất cả mọi người đều có thể thành công. Một Hệ Sinh Thái có tính chính trực và giá trị. Sạch sẽ và cao cấp !

TS: ĐÀO QUỐC TUẤN - Nhà sáng lập tập đoàn FDAO và Quỹ đầu tư DAO capital

Anh ấy là một nhà tiếp thị liên kết hàng đầu. Anh ấy là một bậc thầy về tiếp thị, công nghệ và thúc đẩy lưu lượng truy cập (khách hàng đủ tiêu chuẩn) đến các sản phẩm và dịch vụ.

Học vấn:

• Đại học Hàng Hải Việt Nam

• Đại học Tài Chính & Marketing Hồ Chí Minh

• Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông

• Tiến sĩ khoa quản trị kinh doanh cao cấp quốc tế 

Có tầm nhìn sáng tạo với 17 năm kinh nghiệm, 215 lần tự khởi nghiệp và hỗ trợ startup khởi nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau và đặc biệt là trong công nghệ.

Bậc thầy trong việc thúc đẩy lưu lượng khách hàng tiềm năng truy cập đến công ty và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Mục tiêu của anh ấy là giúp 97% những người chưa từng thành công trong kinh doanh trực tuyến, chuyển đổi số 4.0 hoặc trong cuộc sống.

 

Tổng đài hỗ trợ 18006695
Kho hàng TV FDAO