Hội thảo Đầu Tư Thông Thái 6.0


         Các doanh nghiệp, cá nhân đang có nguồn vốn nhàn rỗi muốn tìm nơi đầu tư sinh lời an toàn, hãy đến với chúng tôi!

          Hội thảo "ĐẦU TƯ THÔNG THÁI 6.0" lần đầu tiên có tại FDAO 168 Hồ Sen, Hải Phòng.
Các nhà đầu tư sẽ có cơ hội được :
📯 Hiểu rõ về mô hình, hoạt động của FDAO.
📯 Tìm hiểu các gói đầu tư sinh lời - an toàn - thông minh của FDAO.
📯 Tìm hiểu về các sản phẩm ĐỘC QUYỀN của FDAO
z3537874892362_098bb08b1c8f759a5a11cefefb47a6c3.jpg
Chương trình là phương thức giúp bạn có thể chạm tới ước mơ.
Hãy trở thành công dân 𝐅𝐃𝐀𝐎 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝟔.𝟎 để trải nghiệm sự hữu dụng nào!
                    Nền kinh tế 𝐅𝐃𝐀𝐎 với mục tiêu và sứ mệnh cung cấp các giải pháp toàn diện cho các thành viên tham gia, đối tác, khách hàng và tạo giá trị tốt đẹp cho xã hội, chúng tôi luôn tiên quyết chú trọng yếu tố bền vững & kế thừa là kim chỉ nam_𝑛ℎ𝑎̀ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝐹𝐷𝐴𝑂 & 𝐷𝐴𝑂
z3537874803171_6a94082da0f374fc6c4d8e61975ed749.jpg
        "Đầu tư và tham gia xây dựng mạng lưới công dân toàn cầu F.D.A.O là bạn đã ra quyết định đúng đắn và thành công nhất từ trước đến giờ"_𝑁ℎ𝑎̀ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝐹𝐷𝐴𝑂
z3537874849019_a43fdcbf37ed475d9538240506795784.jpg

Tổng đài hỗ trợ 18006695
Kho hàng TV FDAO