Cố vấn & ban lãnh đạo

Mr Đào Quốc Tuấn
  • Nhà sáng lập FDAO kiêm Tổng giám đốc điều hành
  • Ban quản lý dự án DAO Coin
  • Đại học Hàng Hải Việt Nam
  • Đại học Tài Chính & Marketing Hồ Chí Minh
  • Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông
  • Tiến sĩ khoa quản trị kinh doanh cao cấp quốc tế
Tổng đài hỗ trợ 18006695
Kho hàng TV FDAO